Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łuków
Ogłoszenie o naborze Nr 78178

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu oraz praca w terenie,


- praca biurowa (praca przy monitorze pow. 4 godz. dziennie)


- bariery architektoniczne: brak windy w budynku piętrowym.

Zakres zadań

 • nadzór nad lekarzami kontraktowymi w zakładach mięsnych,
 • nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji i umieszczaniu na rynku,
 • prowadzenie dokumentacji z nadzoru oraz wymiany informacji w ramach systemu wymiany informacji w zakresie powierzonych zadań,
 • monitorowanie substancji niedzwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, prouktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w tkankach lub narządach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego,
 • opracowanie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych działań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo do kierowania pojazdami kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie