Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Radzyń Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 77186

Warunki pracy

Praca biurowa (wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze) oraz praca w terenie, częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem osobowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych, pobieranie prób. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek parterowy, wejście na parter trzystopniowe, brak podjazdu.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania wynikające z realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie powiatu Radzyń Podlaski, w tym: przygotowuje harmonogramy badań, kontroluje wyznaczonych lekarzy weterynarii z zakresie wystawianych świadectw, zatwierdza merytorycznie dokumentację
 • Opracowuje powiatowe plany zwalczania chorób oraz uaktualnia plany gotowości
 • Przeprowadza kontrole weterynaryjne w handlu i wywozie zwierząt w tym nadzoruje system TRACES, wykonuje niedyskryminujące kontrole przywożonych zwierząt, kontroluje zwierzęta przeznaczone do handlu i do wywozu
 • Przeprowadza kontrole bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
 • Kontroluje podmioty prowadzące działalnośc z zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt
 • Przeprowadza kontrole dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych
 • Nadzoruje, pobiera i wysyła próby do badań diagnostycznych i monitoringowych w celu prowadzenia lub wykluczenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt.
 • Przyjmuje zgłoszenia chorób zakaźnych
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne celem wykrycia bądź wykluczenia choroby zakaźnej
 • Prowadzi czynności związane ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • Sporządza obowiązującą dokumentację w zakresie realizowanych zadań
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań potrzebnych do rozliczeń finansowych lub do opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu
 • Obsługuje systemy komputerowe dotyczące przedmiotowego zakresu działania zespołu
 • Wykonuje inne polecenia PLW w tym sprawuje zastępstwa, sporządza harmonogramy pracy, prowadzi samochód służbowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładna znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Szkolenie z postępowania administracyjnego
 • Dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie