Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Parczew
Ogłoszenie o naborze Nr 74931

Warunki pracy

1. Praca w siedzibie inspektoratu (1-sze piętro, budynek bez windy) oraz w terenie na obszarze powiatu parczewskiego


2. Wyjazdy służbowe


3. Praca przy komputerze


4. Kontakt z petentami

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań.
 • Prowadzenie sprawozdawczości.
 • Pobieranie próbek do badań oraz prowadzenie monitoringu badań kontrolnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wykształcenie wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu (w przypadku lekarza weterynarii)
 • Dobra znajomość obsługi komputera i środowiska MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność interpretacji i stosowania prawa weterynaryjnego
 • Znajomość języka obcego
 • Staż pracy w Inspekcji Weterynaryjnej lub staż w lecznicach dla zwierząt.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie