Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Lubartów
Ogłoszenie o naborze Nr 55438

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
Wyjazdy służbowe ( kontrole nadzorowanych podmiotów w terenie, pobieranie próbek, szkolenia ).
Stres związany z wykonywaniem kontroli.
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Siedziba urzędu w budynku jednopiętrowym, brak wind i podjazdów oraz toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kontrolowanie nadzorowanych podmiotów
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • Sporządzanie obowiązującej dokumentacji z zakresu realizowanych zadań
 • Obsługa programów komputerowych związanych z realizowanymi zadaniami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego ( krajowych i unijnych ) oraz KPA
 • Dobra znajpmość obsługi komputera ( środowisko MS Office )
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie