Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Janów Lubelski
Ogłoszenie o naborze Nr 137989

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie inspektoratu oraz wyjazdy w teren samochodem służbowym
 • Kontakt z czynnikami zakaźnymi
 • Pobieranie próbek do badań od zwierząt
 • Kontakt ze zwierzętami
 • Budynek piętrowy, niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku. Brak wind i podjazdów
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca w zespole
 • Bezpośrednia obsługa interesantów

 

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym pobieranie i wysyłanie do badań próbek od zwierząt
 • Przeprowadza kontrole w gospodarstwach indywidualnych w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz bioasekuracji
 • Prowadzi postępowania administracyjne i egzekucyjne
 • Obsługuje programy: Vetlink, Celab, ZIPOD
 • Prowadzi badania monitoringowe i rozpoznawcze.
 • Przeprowadza kontrole zwierząt umieszczanych na rynku wraz z wystawieniem świadectw zdrowia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Dobra znajomość przepisów weterynaryjnych krajowych i wspólnotowych
 • Dobra znajomość Kpa
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • Praktyczna umiejętność pobierania próbek krwi od zwierząt
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Praca lubelskie