Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Włodawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132997

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włodawie oraz poza siedzibą urzędu (teren powiatu Włodawskiego) od poniedziałku do piątku (7.00-15.00). Wyjazdy służbowe. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Kontakt z klientem zewnętrznym. Kontakt ze zwierzętami. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.

Zakres zadań

  • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt
  • nadzór, pobieranie i wysyłka prób do badań diagnostycznych i monitoringowych w celu prowadzenia lub wykluczenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierzęcia
  • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją i realizacją planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • obsługa programów komputerowych związanych z zajmowanym stanowiskiem
  • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie