Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Parczew
Ogłoszenie o naborze Nr 132820

Warunki pracy

1. Praca w siedzibie inspektoratu (1-sze piętro, budynek bez windy) oraz w terenie na obszarze powiatu parczewskiego


2. Wyjazdy służbowe


3. Praca przy komputerze


4. Kontakt z petentami

Zakres zadań

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie produktów pochodzenia zwierzęcego, bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 • Pobieranie prób do badań monitoringowych i diagnostycznych.
 • Sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego.
 • Prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania.
 • Kontrole warunków weterynaryjnych i nadzór nad podmiotami wpisanymi do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami.
 • Prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych oraz obsługa programów CELAB, E-Klient, TRACES, RASFF.
 • Obsługa petentów jednostki w zakresie sprawowanego nadzoru.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu (w przypadku lekarza weterynarii)
 • Dobra znajomość obsługi komputera i środowiska MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność interpretacji i stosowania prawa weterynaryjnego
 • Staż pracy w Inspekcji Weterynaryjnej lub staż w lecznicach dla zwierząt
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie