Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Radzyń Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 130182

Warunki pracy

Praca biurowa (wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze) oraz praca w terenie, częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem osobowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych, pobieranie prób. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek parterowy, wejście na parter trzystopniowe, brak podjazdu.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Przeprowadza kontrole w gospodarstwach indywidualnych w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz bioasekuracji.
 • Prowadzi kontrole zwierząt przywożonych, przeznaczonych do handlu/wywozu oraz kontroluje wystawiane przez lekarzy wyznaczonych świadectwa zdrowia.
 • Wykonuje zadania w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym: pobiera i wysyła próbki od zwierząt, przyjmuje zgłoszenia chorób zakaźnych, prowadzi dochodzenia epizootyczne celem wykrycia/wykluczenia choroby zakaźnej, wykonuje czynności związane ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej.
 • Prowadzi kontrole i rejestr podmiotów będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie: organizacji targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, skupu, przeładunku zwierząt oraz obrotu nimi.
 • Przygotowuje harmonogramy badań monitoringowych oraz kontroluje ich przebieg, w tym działania lekarzy wyznaczonych.
 • Gromadzi i przekazuje informacje dotyczące występowania chorób zakaźnych zwierząt, w tym stwierdza zoonozę lub wykrycie czynnika zootycznego.
 • Przeprowadza kontrole w zakresie: przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania, przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, środków transportu do przewozu zwierząt, zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz higieny materiału biologicznego., stosowania leków w gospodarstwach.
 • Prowadzi wymaganą dokumentację oraz sprawozdawczość wynikającą z realizowanych zadań.
 • Obsługuje programy komputerowe związane z powierzonymi obowiązkami: Vetlink, Traces, IRZplus.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładna znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie