Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Krasnystaw
Ogłoszenie o naborze Nr 126573

Warunki pracy


 • Praca administracyjno - biurowa w godz. 7.00 - 15.00
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)
 • Obsługa klientów
 • Stanowsikso pracy zlokalizowane na parterze budynku bez windy i innych usprawnień dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Realizuje zadania wynikające z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
 • Nadzoruje obrót paszami
 • Nadzoruje podmioty wykorzystujące uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Nadzoruje eksport, import, handel paszami i ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Pobiera próby do badań
 • Prowadzi dokumentację z wykonywanych działań, prowadzi sprawozdawczość

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii ( w przypadku lekarzy weterynarii)
 • Prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie