Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 90137

Warunki pracy

praca w urzędzie,wyjazdy w teren

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów postanowień decyzji dot. robót budowlanych, prac konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych, opiniowanie dokumentacji technicznej
 • opracowywanie zaleceń konserwatorskich,orzeczeń administracyjnych, opinii, wniosków,
 • kontrolowanie stanu zachowania zabytków
 • prowadzenie działań administracyjnych w zakrsie oceny stanu zachowania i użytkowania zabytków
 • wizytacje terenowe, kontrole

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki,konserwatorstwo,zabytkoznawstwo,architektura,urbanistyka, mgr.inż budownictwa w zakresie ochrony zabytków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie