Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 75479

Warunki pracy

praca w urzędzie, wyjazdy inspekcyjne w teren

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów postanowień, decyzji dotyczących prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych
 • przygotowywanie zezwoleń na czasowy wywóz muzealiów za granicę
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji o wpisie obiektów do rejestru zabytków ruchomych
 • kontrolowanie stanu zabytków ruchomych
 • współdziałanie z muzeami i instytucjami ochrony zabytkow

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie