Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 74817

Warunki pracy

prca w urzędzie, wyjazdy inspekcyjne w teren

Zakres zadań

 • - prowadzenie działań administracyjnych w zakresie oceny stanu zachowania i użytkowania zabytków oraz prac i robót prowadzonych w zabytkach nieruchomych
 • badania, wizytacje, terenowe, kontrole, opinie
 • opracowywanie zaleceń konserwatorskich, projektów orzeczeń, wniosków
 • przygotowywanie projektów decyzji dot.zabytków nieruchomych
 • współpraca w zakresie przygotowywania decyzji nakładających kary pieniężne na właścicieli za uszkodzenie, zniszczenie i zagrożenie zabytku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki, architekt,mgr inż budownictwa w zakresie ochrony zabytków, architektury i urbanistyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie