Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 71160

Warunki pracy

praca w urzędzie, wyjazdy inspekcyjne,obsługa klientów

Zakres zadań

 • prowadzenie działań adm.w zakresie oceny stanu zachowania i użytkowania zabytku
 • wizytacje terenowe, kontrole, opinie
 • opracowywanie zaleceń konserwatorskich, projektów orzeczeń, wniosków
 • przygotowywanie projektów decyzji
 • obsługa klientów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie historii sztuki,ochrony dóbr kultury,architektury,budownictwa,konserwatorstwa zabytków lub zabytkoznawstwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie