Inspektor nadzoru inwestorskiego-branży konstrukcyjno-budowlanej


Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Inspektor nadzoru inwestorskiego-branży konstrukcyjno-budowlanej
Miejsce pracy: Zamość
Numer: StPr/21/0827
OBOWIĄZKI:
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno -budowlanymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.- kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy,- sprawdzanie jakości wykonywanych robót.- kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.- sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.- prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym- przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.- analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji,- sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,- pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem kon..-bud.- uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,- kontrola finansowa inwestycji oraz kontrola zawartych umów podwykonawczych,- prowadzenie bieżącej korespondencji,- sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.- pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;- pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem drogowym;- lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;- pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;- utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;- wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: dobra organizacja pracy


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe techniczne branży konstrukcyjno-budowlanej lub pokrewne. Znajomość przepisów: ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 - t.j.). Mile widziane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Miejsce pracy:

Zamość


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Praca lubelskie