Informatyk


Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 85879

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy monitorze ekranowym, - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych, - stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, - urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Kuratorium Oświaty, w tym: sieci informatycznej LAN i WAN, sprawuje nadzór nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urzadzeń infrastruktury teleinformatycznej,
 • zapewnia bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz danych gromadzonych w Urzędzie,
 • nadzoruje i uczestniczy w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym: w rozwoju systemu informatycznego, w monitorowaniu rynku IT pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań z tej dziedziny w Kuratorium, uczestniczy w planowaniu i opracowywaniu kierunku rozwoju systemu informatycznego,
 • nadzoruje i uczestniczy w pracach związanych z wprowadzaniem nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej oraz pomaga w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestniczy w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi,
 • nadzoruje funkcjonowanie elektronicznego obiegu dokumentów,
 • dokonuje napraw bieżących oraz usuwa usterki sprzętu komputerowego,
 • sprawuje nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych gromadzonych w Urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa, itp.).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu informatycznym lub pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z dziedziny informatyki, telekomunikacji, bezpieczeństwa informacji
 • znajomość budowy sprzętu informatycznego oraz protokołów sieciowych
 • umiejętność konfigurowania urządzeń sieciowych (switch, router, UTM)
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych (rodzina systemów Windows oraz Windows Server)
 • dobra znajomość programów biurowych (Microsoft Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • znajomość procedur postępowania administracyjnego w informatyce
 • odpowiedzialność i rzetelność
 • komunikatywność
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie