Informatyk


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 71239

Warunki pracy

praca biurowa, siedząca , przy monitorze, wymagająca wymuszonej pozycji, związana z przemieszczaniem sprzętu komputerowego, praca wykonywana pod presją czasu,


urząd nie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów, brak oznaczeń dla osób niedidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym lub głuchym.

Zakres zadań

 • wspieranie techniczne użytkowników sprzętu komputerowego, a także urzędu w zakresie usuwania awarii sprzętu, oprogramowania
 • projektowanie, rozwój i utrzymywanie serwisu PIW i BIP
 • utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania sieci LAN,
 • instalowanie oprogramowania w stacjach roboczych oraz dokonywanie przemieszczeń i wymiany sprzętu zgodnie ze zmianami organizacyjnymi przeprowadzanymi w urzędzie
 • realizowanie zadań związanych z siecią teleinformatyczną
 • obsługa ePUAP, ESOD
 • pełnienie funkcji ASI

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku informatyka
 • znajomość ustaw o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętności i diagnostyka działania sprzętu i oprogramowania, naprawy sprzętu komputerowego
 • skuteczna komunikacja, współpraca w zespole
 • znajomość Microsoft Windows 7,8,8.1,10 - konfiguracja, diagnostyka, rozwiązywanie problemów
 • znajomość systemu Linux - dystrybucja Debian (usługi SAMBA, OpenVPN, RAID - konfiguracja, diagnostyka, rozwiązywanie problemów)
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z utrzymywaniem macierzy dyskowej RAID
 • znajomość telefonii VoIP
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie