Elektromonter przy utrzymaniu taboru kolejowego


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Elektromonter przy utrzymaniu taboru kolejowego
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/2838
OBOWIĄZKI:
łączenie i rozłączanie wagonów i pojazdów trakcyjnych, obsługiwanie zwrotnic, wykonywanie prac bezpośrednio związanych z zestawianiem, odstawianiem i dostawianiem wagonów
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wykształcenie zasadnicze zawodowe, preferowane średnie z zakresu budowy pojazdów szynowych, mechaniki, elektryki lub mechatroniki.Praca w systemie równoważnym: 7.00-19.00, 19.00-7.00.CV, list motywacyjny oraz klauzulę RODO prosimy składać w sekretariacie Zakładu w Lublinie ul. M. Rataja 15 lub przesłać na adres mailowy sekretariat.wschodni@pkpcargo.com lub kontaktować się telefonicznie pod nr 663 294 006.Prosimy o zamieszczanie na przesyłanych CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (02-021), przy ulicy Grójeckiej 17 w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, dalej zwane: RODO, zawartych w moim CV dla potrzeb obecnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z rekrutacji.Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zostałam/em również poinformowana/y, iż zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, s.1), dalej zwane: RODO informujemy, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (02-021), przy ulicy Grójeckiej 17. 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w PKP CARGO S.A.: iod@pkp-cargo.eu, tel. (22) 391-46-65. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu b) prowadzenia przyszłych rekrutacji w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę w CV na obecną jak i na przyszłe rekrutacje). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników zajmujących się procesem rekrutacji i/lub osobę upoważnioną do procesu rekrutacyjnego w danej komórce organizacyjnej PKP CARGO S.A.oraz podmioty zewnętrzne przetwarzające dane osobowe na podstawie odrębnych zleceńprzekazanych przez PKP CARGO S.A., tj. podmioty przetwarzające (agencje rekrutacyjne).4. PKP CARGO S.A. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w prawnie usprawiedliwionym celu jakim jestproces rekrutacji. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.Nieudzielenie zgody będzie oznaczać brak możliwości udziału w rekrutacji. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowejw rozumieniu RODO. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesemrekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzaniedanych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasuwycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy. 7. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcialub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgodynie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych wprocesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia. 9. W oparciu o podane Pani/Pana dane osobowe, PKP CARGO S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Profilowaniem jest wykorzystaniedanych osobowych do oceny niektórych Pana/Pani cech w kontekście spełnienia wymogów wymaganychna stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 010 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie