Ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wydziale geodezji, kartografii i katastru


Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
Ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wydziale geodezji, kartografii i katastru
Miejsce pracy: Opole Lubelskie
Numer: StPr/21/0869
OBOWIĄZKI:
a) prowadzenie państwowego rejestru granic PRG, b) udostępnianie powiatowego zasobu zainteresowanym podmiotom, c) wyłączenie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły wartość użytkową oraz współpraca z Archiwum Państwowym w Lublinie, d) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, e) wydawanie licencji określającej możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów, f) udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania, g) weryfikacja dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
Uprawnienia: obsługa komputera, pakiet MS Office


Wymagania inne:

obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowiskuWymagania dodatkowe: a)uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezjii kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjnei kartograficzne, b)znajomość kpa i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, szczególnie w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, c)znajomość obsługi programu geodezyjnego EWOPIS, EWMAPA, i pakietu biurowego Word, Excel, d)obowiązkowość i życzliwość w kontaktach interpersonalnych, e)sumienność, dokładność, f)umiejętność pracy w zespole, g)umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji

Miejsce pracy:

Opole Lubelskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

Praca lubelskie