Dozorca


Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Dozorca
Miejsce pracy: Lublin
Numer: StPr/21/1223
OBOWIĄZKI:
1. Dbanie o należyty stan budynku oraz innych składników majątku trwałego i wyposażenia bursy, w tym dozorowanie terenu należącego do bursy i sprawdzanie stanu technicznego sprzętów, urządzeń na terenie placówki i wokół niej.2. Dozór nad obiektem w godzinach nocnych.3. Praca na portierni, nadzór nad osobami wchodzącymi i wychodzącymi.4. Wykonywanie drobnych prac naprawczo-remontowych na terenie budynku np. naprawa krzeseł, tapczanów, stolików i pozostałego wyposażenia meblowego, malowanie pomieszczeń i drobne prace murarskie.5. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy, ogrodzenia, drzwi, okna, zamki) i ich konserwacja i naprawa.6. Wykonywanie prac porządkowych na terenie przyległym (koszenie trawników, zamiatanie, grabienie liści, odśnieżanie).7. Zapobieganie awariom i pożarom, a przypadku ich zaistnienia zabezpieczenie pomieszczeń i sprzętu przed uszkodzeniem.8. Używanie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją maszyn oraz urządzeń znajdujących się na wyposażeniu bursy. https://biuletyn.lublin.eu/bs5/praca/ogloszenia-o-naborze
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Dozorca
Wykształcenie: podstawowe, brak


Wymagania inne:

Umiejętności - umiejętność obsługi maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu bursy (np. kosiarka, wiertarka), umiejętność przeprowadzania drobnych napraw i remontów, mile widziane uprawnienia zawodowe dla elektryków oraz posiadanie kwalifikacji w zakresie prac hydraulicznychUprawnienia - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku; kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Miejsce pracy:

Lublin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Praca lubelskie