Doradca Techniczny


SIG jest wiodącym dystrybutorem specjalistycznych materiałów budowlanych, obsługującym sektor budowlany i konstrukcyjny w całej Europie.

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Doradca Techniczny
Miejsce pracy: Lublin
Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • Rozwój sprzedaży izolacji technicznych, urządzeń HVAC
 • Doradztwo techniczne
 • Realizowanie planów sprzedaży
 • Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami i partnerami handlowymi
 • Pozyskiwanie nowych klientów
Nasze oczekiwania wobec Ciebie:
 • Znajomości branży HVAC
 • Znajomości lokalnego rynku inwestycyjnego oraz firm budowlanych
 • Samodzielnej pracy z klientem
 • Silnej orientacji na wynik
 • Umiejętności budowania biznesowych relacji partnerskich
 • Prawa jazdy kat. B
Proponujemy Ci:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia (podstawa + premia)
 • Program szkoleń (wstępne, produktowe, sprzedażowe)
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych takich jak: samochód, telefon, komputer
 • Możliwość skorzystania z opieki medycznej oraz karty sportowej


Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest SIG sp. z o.o. (ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 22-1§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) oraz ich zgoda w zakresie nieujętym ww. przepisem. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza podmiotami uczestniczącymi w procesie rekrutacyjnym oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie