Doradca klienta


Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Doradca klienta
Miejsce pracy: Lublin
Numer: StPr/23/2873
OBOWIĄZKI:
wg programu stażu;godziny odbywania stażu: 7:00 -15:00staż realizowany w ramach projektu:Kompleksowa aktywizacja osób bezrobotnych (w tym dotacje na samozatrudnienie) w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia- realizowana przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie (I) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe


Wymagania inne:

Termin rozpoczęcia stażu zostanie ustalony po zakończonej rekrutacji;zatrudnienie po stażu: 3 m-ce/ etat.

Miejsce pracy:

Lublin


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie