Asystent


Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Hrubieszów
Ogłoszenie o naborze Nr 100697

Warunki pracy

Praca samodzielna, przy monitorze komputerowym pow. 4 godzin dziennie. Pracownik utrzymuje kontakty z pracownikami Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych. Narzędzia pracy: komputer, drukarka. Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze, wejście tylko przez klatkę schodową. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję składników majątkowych sprzętu kwaterunkowego użyczonego przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, nadzoruje eksploatację tego sprzętu oraz składa zapotrzebowania do LZOPG w zakresie doposażenia drogowego i kolejowego przejścia granicznego w sprzęt kwaterunkowy,
 • sporządza zestawienia z odczytów stanów liczników zużycia wody oraz ciepła w budynkach służbowych i blokach mieszkalnych placówki,
 • prowadzi gospodarkę finansową oraz wymaganą dokumentację w zakresie nakładanych przez funkcjonariuszy placówki mandatów karnych gotówkowych i kredytowych,
 • wykonuje funkcję inkasenta, odpowiada za zabezpieczenie środków finansowych, dokonuje wpłat należności pieniężnych, wprowadza dane z blankietów mandatów karnych do systemu PUE,
 • okresowo realizuje zadania w zakresie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie obiektów placówki oraz w drogowym i kolejowym przejściu granicznym,
 • prowadzi dokumentację związaną z opracowaniem wykazu przedsięwzięć dot. właściwego utrzymania stanu oznakowania granicy państwowej oraz zapewnienia widoczności jej przebiegu, sporządza sprawozdania w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego SG z dnia 31.10.2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 120)
 • znajomość pakietów biurowych (MS Oficce, Open Oficce)
 • umiejętność współpracy i komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie