Asystent rodziny


Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Czemierniki
Numer: StPr/21/0230
OBOWIĄZKI:
opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Uprawnienia: umiejętność prowadzenia pracy z rodziną, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, odporność na stres, wiedza z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny


Wymagania inne:

Poziom wykształcenia: a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lubc) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.Doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny

Miejsce pracy:

Czemierniki


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 1 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Praca lubelskie