Asystent rodziny


Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Leśna Podlaska
Numer: StPr/20/1889
OBOWIĄZKI:
zadania zgodne z art. 15 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mi.in. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, praca w terenie(praca w godzinach 7-20)
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

wykształcenie o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, podstawowa znajomość przepisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o pomocy społecznej, znajomość metodyki pracy z rodziną, doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, praca na osobnym stanowisku, kandydat do pracy nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Miejsce pracy:

Leśna Podlaska


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 19 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

Praca lubelskie