Jedną z przewodnich branż w regionie lubelskim jest branża spożywcza. Do mocnych stron Lubelszczyzny, które zasadniczo wpływają na rozwój tej branży, zaliczyć należy okazałą powierzchnię przeznaczoną na użytki rolne, która stanowi aż 68% powierzchni całego województwa.  Dodatkowym atutem regionu jest szeroka sieć placówek naukowo badawczych oraz wykwalifikowana kadra techników ds. żywności i żywienia.  Ponadto województwo lubelskie posiada aż 2000 certyfikowanych producentów ekologicznej żywności, a prawdziwą chlubą regionu jest Lokalny Rynek Hurtowy, czyli lokalna giełda będąca najdalej wysuniętą giełdą na wschód w całej Unii Europejskiej.

Statystyki ukazują, iż 14% warzyw i owoców, które możemy kupić w naszym kraju, pochodzi właśnie z regionu Lubelszczyzny. Doskonałej jakości gleby oraz najsilniejsze nasłonecznienie ziem lubelskich wpływa na uprawę wielu roślin. W skali ogólnokrajowego rankingu województwo lubelskie plasuje się na pierwszym miejscu pod względem uprawy malin, porzeczek oraz agrestu, a na drugim miejscu w uprawie truskawek, jabłek, śliw oraz wiśni. Ponadto Lubelszczyzna jest liderem w uprawie chmielu,  nie bez przyczyny na jej terenie działa najpopularniejszy browar w całym naszym kraju.

Województwo lubelskie na tle innych województw odznacza się niebywałym potencjałem intelektualnym pracowników branży spożywczej. O ich kwalifikacje i zdobycie odpowiedniej specjalistycznej wiedzy dbają  działające w regionie lubelskim uniwersytety oraz uczelnie wyższe. Bogata oferta praktyk, nie tylko ułatwia studentom przyswojenie wiedzy, ale również zapewnia im pracę po ukończeniu studiów, a pracy w branży spożywczej nie brakuje.

O rozwój sektora spożywczego dbają również lokalne władze. Organizacja wielu wydarzeń w Polsce i na świecie takich jak targi produkcji, przetwórstwa i dystrybucji produktów spożywczych ma na celu promowanie lokalnych wyrobów oraz zwiększenie ich sprzedaży. Działania te mają również na celu zapoznanie się lokalnych przedsiębiorców ze specyfiką światowego rynku oraz z  nowoczesnymi technologiami. Dużym atutem działań promocyjnych jest nawiązanie nowych kontaktów z potencjalnymi inwestorami oraz klientami, które najczęściej kończą się podpisaniem kontraktów biznesowych.


Główną cechą województwa lubelskiego jest jego  rolniczy charakter.

Przewaga aglomeracji wiejskich  zmusza mieszkańców do podejmowania pracy związanej z pracą w gospodarstwie rolnym.

Zaledwie co drugi mieszkaniec tego województwa zamieszkuje tereny miejskie, powodem tego w głównej mierze jest stosunkowo mała ilość dużych miast świadczących konkretne zatrudnienie.

Ponadto rozwój miast w województwie lubelskim na tle innych województw przebiegał w dosyć wolnym tempie.

Zauważalny wzrost urbanizacji, a jednocześnie  uprzemysłowienie województwa  widoczne było w czasach PRL oraz w okresie podziału kraju na 49 województw.

Znaczące zmiany w zatrudnieniu mieszkańców województwa lubelskiego nastąpiły na początku XXI wieku. W tym okresie nastąpił spadek zatrudnienia w rolnictwie na rzecz przemysłu i usług.

Wbrew pozorom spadek zatrudnienia w rolnictwie nie wyeliminował go całkowicie. Stanowi ono jeden z najwyższych w naszym kraju, oferuje pracę wielu ludziom i wpływa na wzrost gospodarczy województwa.

Sprzyjające warunki naturalne, dobrej jakości gleba sprawiają, iż rolnictwo rozwija się tu w sposób bardzo intensywny. W okresie letnim i jesiennym gospodarstwa oferują pracę przy zbiorach wielu ludziom.

Lista produktów tradycyjnych województwa lubelskiego jest jedną z najdłuższych, zawiera bardzo wartościowe produkty, których naturalny skład przyciąga konsumentów.  Doskonałej jakości miody, smaczne nalewki, wykwintne mięsne wyroby i  przetwory są wynikiem ciężkiej pracy ludzi trudzących się rolnictwem w tym regionie.

Zauważalny jest również rozwój sfery turystycznej. Ukształtowanie terenu województwa lubelskiego, obecność lasów i parków narodowych wpływa na wzrost gospodarstw agroturystycznych, które swym gościom oferują wyżej wymienione produkty i bliski kontakt z naturą.