Starszy magazynier


Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Starszy magazynier
Miejsce pracy: Lublin
Numer: StPr/20/2279
OBOWIĄZKI:
1) przechowywanie powierzonego mienia należącego do poszczególnych grup surowców w oddzielnych pomieszczeniach lub na oddzielnych regałach,2) zabezpieczenie przechowywanych składników majątkowych przed wszelkiego rodzaju szkodnikami, zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi,3) prowadzenie ewidencji magazynowej i przechowywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych w zakresie wyposażenia działu mundurowego i żywnościowego zgodnie z decyzją przełożonych,4) przynajmniej raz na pół roku uzgadnianie ewidencji magazynowej z ewidencją główną działu żywnościowego, a w przypadku wyposażenia mundurowego uzgadnianie z ewidencją główną działu mundurowego w odstępach miesięcznych,5) przyjmowanie i wydawanie z magazynu asortymentu na podstawie zatwierdzonych do realizacji dowodów przychodowo-rozchodowych, 6) znakowanie-opisywanie sprzętu i wyposażenia wydawanego z magazynu numerami inwentarzowymi, zgodnie z ewidencją pozostałych środków trwałych (PŚT) i środków trwałych (ST) oraz dokonanie cechowania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, które nie przechodzi na własność użytkownika, 7) stosowanie zasady rotacji zapasów oraz nie dopuszczanie do ich przeterminowania,8) zgłaszanie do branżystów braków w poszczególnych rozmiarach i asortymentach przechowywanych składników majątku jak również upływających terminów przydatności do użycia/spożycia (terminów ważności),9) uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KWP w Lublinie.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Magazynier (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Uprawnienia: uprawnienia na wózki widłowe UDT
Uprawnienia: Umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: Obsługa komputera


Wymagania inne:

umiejętność biegłego i dokładnego liczenia, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność; ukończony kurs operatora samojezdnych wózków widłowych (zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego) Wymagania dodatkowe: ukończony kurs w zakresie obsługi wind towarowych

Miejsce pracy:

Lublin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 665,69 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Praca lubelskie