Starszy konserwator archiwalny


Archiwum Państwowe w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy konserwator archiwalny
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 68947

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- reprezentacja urzędu,
- wyjazdy służbowe,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- możliwy kontakt z czynnikiem alergennym,
- praca z komputerem,
- praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi,
- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku,
- dźwig osobowy i towarowy.

Pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- dopłata do działalności kulturalno-oświatowej

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności z zakresu konserwacji właściwej materiałów archiwalnych (m. in.: czyszczenie mechaniczne, kąpiele wodne, sklejanie przedarć, uzupełnianie ubytków, rekonstrukcja bloku księgi i poszytu, oprawianie ksiąg i dokumentów)
 • Ocenia stan zachowania materiałów archiwalnych oraz określa niezbędny zakres prac konserwatorskich.
 • Tworzy dokumentację konserwatorską w celu opisania zakresu prac, technik i materiałów konserwatorskich użytych do konserwacji materiałów archiwalnych.
 • Wykonuje czynności z zakresu konserwacji właściwej nietypowych materiałów archiwalnych (np. obrazy, tłoki pieczętne, rzeźby, zdobione opakowania, podłoża inne niż papierowe).
 • Dokonuje ekspertyz konserwatorskich materiałów archiwalnych przed ich przejęciem do Archiwum.
 • Analizuje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i wyposażenia magazynów archiwalnych.
 • Wykonuje czynności z zakresu profilaktyki przechowywania i zabezpieczania zasobu archiwalnego.
 • Udziela konsultacji, instruktaży i prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki i zabezpieczania materiałów archiwalnych dla pracowników Archiwum oraz pracowników jednostek pod nadzorem Archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe z zakresu konserwacji papieru i skóry
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, inicjatywa, zdolności manualne
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie min. B1
 • umiejętność myślenia problemowego
 • znajomość rynku urządzeń i środków wykorzystywanych do konserwacji typowych i nietypowych materiałów archiwalnych
 • przeszkolenie dotyczące nietypowych materiałów archiwalnych
 • zaawansowana wiedza o materiałach i narzędziach pisarskich
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie