Starszy inspektor


Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Terespol
Ogłoszenie o naborze Nr 77021

Warunki pracy

praca biurowa w pomieszczeniu na I piętrze, naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, podjazd na zewnątrz budynku dla osób               z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • wprowadzanie do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) danych źródłowych wytworzonych w Komisariacie Policji w Terespolu w zakresie formularzy rejestracyjnych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych (KSIP-12)
 • prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, postępowań sprawdzających oraz udzielanych pomocy prawnych dla innych jednostek policji lub uprawnionych organów
 • przygotowywanie wytworzonej dokumentacji przez Wydział Kryminalny do przekazania do składnicy akt w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej
 • przyjmowanie i wydawanie dowodów rzeczowych, zajętego tymczasowo mienia, śladów i innych przedmiotów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • wydawanie dowodów rzeczowych na podstawie dyspozycji prokuratury, sądu lub innego urawnionego organu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniająca do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie