Praca: Starszy inspektor


Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Dołhobyczów
Ogłoszenie o naborze Nr 44421

Warunki pracy

Praca samodzielna, związana z ochroną informacji niejawnych, danych osobowych. Obsługa systemu EZD wymaga pracy przy monitorze komputerowym pow. 4 godz. dziennie. Kontakty zewnętrzne:
z pracownikami Poczty Polskiej w celu odbioru/nadania przesyłek. Godziny pracy:
7:30 – 15:30.
Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Kancelaria znajduje się na I piętrze, dostęp przez klatkę schodową, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie oraz niezwłoczne przekazywanie i wysyłanie dokumentów
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością kancelarii ogólnej oraz sprawowanie nadzoru nad ich prowadzeniem
 • •Ochrona dokumentów niejawnych przechowywanych w kancelarii ogólnej oraz bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów w zakresie działania kancelarii,
 • Planowanie, organizowanie, nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań przez podległego pracownika
 • Udostępnianie i wydawanie materiałów osobom i instytucjom, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania, rozliczanie wykonawców z pobranych dokumentów niejawnych
 • Prowadzenie bieżącej i okresowej kontroli sposobu wytwarzania dokumentów niejawnych przez wykonawców merytorycznych oraz postępowania z dokumentami udostępnionymi wykonawcom przez kancelarię ogólną
 • Systematyczne porządkowanie, kompletowanie dokumentów oraz akt zakończonych spraw w celu ich archiwizacji
 • Ewidencjonowanie zniesienia lub zmian klauzul tajności dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy kancelaryjno – biurowej
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiety biurowe)
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie