Specjalista


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 106045

Warunki pracy

• praca biurowa, • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, • możliwość poruszania się po budynku: brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym, • praca na drugim piętrze.

Zakres zadań

 • uzgadnianie harmonogramów na zapotrzebowanie środków finansowych,
 • obsługa kasy oraz bankowej poczty elektronicznej,
 • sporządzanie przelewów krajowych i zagranicznych,
 • regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów i pracowników,
 • odprowadzanie dochodów,
 • stosowanie klasyfikacji budżetowej,
 • przygotowywanie oraz akceptacja pod względem formalnym dokumentów księgowych,
 • wystawianie noty księgowej,
 • archiwizowanie dokumentów,
 • sporządzanie potrzebnych danych do okresowych analiz finansowych,
 • redagowanie pism urzędowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • znajomość przepisów w zakresie kontroli dokumentów księgowych,
 • znajomość archiwizowania dokumentów,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • obsługa technicznych urządzeń biurowych, w tym: umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel), Internetu i poczty elektronicznej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów wykonawczych z zakresu sektora finansów publicznych,
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie