Robotnik gospodarczy


Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Robotnik gospodarczy
Miejsce pracy: Lublin
Numer: StPr/21/0639
OBOWIĄZKI:
Ogólny zakres obowiązków:1.Usuwanie (zamiatanie, zmywanie, zgrabianie) nieczystości w tym między innymi opadłych liści, gałęzi, owoców i innych odpadów organicznych, z powierzchni na terenie nieruchomości w tym z dróg dojazdowych, placów, parkingów, chodników, terenów zieleni w wyznaczonym rejonie sprzątania.2.Przewożenie zebranych nieczystości taczką i załadunek do kontenerów na śmieci.3.W porze zimowej usuwanie śniegu z powierzchni sprzątanej i usypywanie go w pryzmy. 4.Skrapianie wodą przed zamiataniem (jeśli zajdzie taka potrzeba) niezabudowanej powierzchni sprzątanej- chodników i części jezdni przylegających do KWP oraz polewanie wodą w porze letniej, a w porze zimowej zapobieganie skutkom gołoledzi, posypywanie piaskiem chodników i jezdni. 5.Pielęgnowanie terenów zieleni poprzez: a)właściwe i terminowe koszenie trawy z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu i narzędzi;b)podlewanie, pielenie, okopywanie krzewów i kwiatów;c)oczyszczanie pni drzew poprzez usuwanie odrostów.6.Dbałość o należyty stan sprzętu i narzędzi przeznaczonych do utrzymania porządku i czystości w posesji oraz pojemników do gromadzenia nieczystości, powiadomienia bezpośrednio przełożonego o konieczności ich wymiany w razie zużycia. 7.Bezzwłoczne zawiadomienie bezpośredniego przełożonego o stwierdzonym fakcie nie wykonania obowiązków przez firmę zewnętrzną w przedmiocie wywozu nieczystości.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Robotnik gospodarczy
Wykształcenie: podstawowe, brak
Uprawnienia: dobra organizacja pracy
Uprawnienia: ZAANGAŻOWANIE
Uprawnienia: Dokładność


Wymagania inne:

staranność, umiejętność wpółpracy, umiejętność komunikowania się, umiejętność szybkiego działania, dużego poczucia estetyki, obowiązkowość;Wymagane dokumenty:- list motywacyjny, CV- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia do wykonywania zawodu - kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej umożliwiającej wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą zastrzeżone

Miejsce pracy:

Lublin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Praca lubelskie