Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Puławy
Ogłoszenie o naborze Nr 87734

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana  w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Siedziba Urzędu Skarbowego w Puławach znajduje się przy ul. Władysława Grabskiego 4 w Puławach i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada parking i podjazd przy wejściu.  W budynku funkcjonują toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


 


 

Zakres zadań

 • Wprowadza oraz migruje do dedykowanych systemów informatycznych dane ze złożonych deklaracji podatkowych, wniosków oraz innych dokumentów w celu zapewnienia kompletności i aktualności danych w urzędowych bazach danych.
 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie formalnej i rachunkowej poprawności deklaracji, zeznań oraz ich korekt.
 • Udziela bezpośrednio, telefonicznie oraz drogą elektroniczną informacji podatkowych z zakresu właściwości rzeczowej urzędu celem zapewnienia prawidłowej i kompleksowej obsługi klienta.
 • Prowadzi rejestry, ewidencje oraz akta podatkowe zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt w celu prawidłowego gromadzenia i archiwizacji danych podlegających przetwarzaniu w systemach informatycznych.
 • Sporządza oraz wydaje na wniosek podatników oraz innych, uprawnionych podmiotów odpisy deklaracji podatkowych i innych dokumentów podlegających przetworzeniu w systemach informatycznych urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy: Ordynacja podatkowa oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • otwarty stosunek do klienta,
 • umiejętność przekazywania informacji,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • obsługa komputera,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie