Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Puławy
Ogłoszenie o naborze Nr 86648

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana  w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Siedziba Urzędu Skarbowego w Puławach znajduje się przy ul. Władysława Grabskiego 4 w Puławach i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada parking i podjazd przy wejściu.  W budynku funkcjonują toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


 


 

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postepowania egzekucyjnego, w tym wystawianie i doręczanie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych.
 • Podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące w celu dobrowolnego wykonania zobowiązań podatkowych przez podatników, płatników i inkasentów.
 • Poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji oraz zabezpieczeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy: Ordynacja podatkowa Dział III, IV; Kodeks postępowania administracyjnego Dział I rozdz. 2, 6, Dział II rozdz. 7, 10, 11 ,12; ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dział I rozdz. 1, 1a, 3, 4, Dział IV rozdz. 2.
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • umiejętność argumentowania,
 • obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie