Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 75636

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Siedziba Urzędu Skarbowego w Zamościu znajduje się przy ul. Kilińskiego 82
w Zamościu i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest wyposażony w windy. Posiada podjazd na salę obsługi oraz  toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 


 

Zakres zadań

 • Rejestruje otrzymane akta notarialne i postanowienia sądów w aplikacji Centralny Rejestr Czynności Majątkowych.
 • Rozpatruje informacje podatkowe, ustala wartości przedmiotów opodatkowania celem przekazania spraw do dalszego postepowania podatkowego.
 • Przyjmuje, sprawdza i ewidencjonuje deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • Współpracuje z organami i instytucjami w celu wymiany informacji.
 • Wydaje zaświadczenia w zakresie udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów: ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • umiejętność pracy w zespole i dzielenia się wiedzą,
 • otwarty stosunek do klienta,
 • wysoka kultura osobista,
 • •obsługa komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie