Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 44492

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Kontakt z klientem zewnętrznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Sądowej 5 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Weryfikacja i rejestracja tytułów wykonawczych.
 • Wysyłka korespondencji dotyczącej podjętych czynności egzekucyjnych.
 • Archiwizacja akt egzekucyjnych.
 • Korespondencja z wierzycielami.
 • Rejestracja zwrotnych potwierdzeń odbioru.
 • Rejestracja odpowiedzi na zawiadomienia o zajęciach.
 • Kompletowanie akt egzekucyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność właściwej komunikacji interpersonalnej,
 • biegła znajomość obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie