Referendarz


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 80311

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach o naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących poprzez weryfikowanie i analizowanie materiałów będących podstawą prowadzenia tych czynności;
 • Obsługuje interesanta stawiającego się w siedzibie urzędu w związku z funkcjonowaniem systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w zakresie prowadzonych czynności wyjaśniających;
 • Nakłada grzywny w drodze mandatów karnych, po ustaleniu sprawcy wykroczenia na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego;
 • Weryfikuje dane w oparciu o dostępne bazy w celu potwierdzenia lub uzupełnienia danych właściciela/posiadacza lub osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia;
 • Prowadzi czynności wyjaśniające wobec obcokrajowców w ramach przepisów wdrażających postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: prawo o ruchu drogowym; kodeks wykroczeń; kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; kodeks postępowania karnego; o ochronie informacji niejawnych; o ochronie danych osobowych;
 • Umiejętność swobodnego posługiwania się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel) oraz pocztą elektroniczną.
 • Kompetencje: współpraca, umiejętność pracy w zespole, umiejętność sprawnej organizacji pracy, dzielenie się wiedzą doświadczeniem, orientacja na klienta, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie