Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Miejsce pracy: Rejowiec Fabryczny
Numer: StPr/21/2523
OBOWIĄZKI:
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami, realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć, realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonej klasie, prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej, wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na wycieczkach i uroczystościach szkolnych, służenie uczniom szkoły pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych i związanych z nauką, wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne
Uprawnienia: Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych


Wymagania inne:

Samodzielna praca na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, doświadczenie zawodowe mile widziane, informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

Miejsce pracy:

Rejowiec Fabryczny


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

2 949 - 4 046 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie