Młodszy informatyk


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Puławy
Ogłoszenie o naborze Nr 83655

Warunki pracy


 • Pracownik wykonuje czynności o charakterze: statycznym - praca przy biurku i komputerze oraz dynamicznym - poruszanie się po terenie WKU oraz poza nim.

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

 • Pomieszczenie biurowe zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku.

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

 • Budynek trzykondygnacyjny jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: wydzielone miejsce na parkingu, zewnętrzny podjazd z poziomu parkingu, pomieszczenie higieniczno-sanitarne na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnychm, pietra pozostają niedostępne dla osób niepełnosprawnych - brak windy w budynku.

Zakres zadań

 • Przyjmuje korespondencję wchodzącą i wychodzącą drogą elektroniczną, w tym ePUAP
 • Zarządza stroną internetową urzędu oraz mediami społecznościowymi
 • Zapewnienia właściwą eksploatację sprzętu teleinformatycznego oraz naprawy bieżące
 • Organizuje szkolenia specjalistyczne dla użytkowników systemów teleinformatycznych
 • Udziela pomocy użytkownikom systemów teleinformatycznych
 • Bierze udział w opracowywaniu dokumentów z zakresu łączności i informatyki czasu " P" i czasu "W"
 • Zastępuje starszego informatyka

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość konfigurowania i administrowania siecią LAN i WAN
 • Znajomość środowiska Windows, Lotus Domino, Pakietu MS Office oraz ActiveDirectory
 • Znajomość obsługi baz danych w stopniu podstawowym
 • Posiadanie kompetencji miękkich: organizacja pracy i zarządzanie własnym czasem, komunikacja, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie dla administratorów sieci teleinformatycznej
 • Szkolenie dla administratorów SI SPIRALA-ZINT
 • Znajomość Adobe Photoshop
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie