Młodszy archiwista


Archiwum Państwowe w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 81224

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- reprezentacja urzędu,
- wyjazdy służbowe,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- możliwy kontakt z czynnikiem alergennym,
- praca z komputerem,
- praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi,
- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku,


- praca wymagania wchodzenia na drabinę na wysokość do 3m ponad poziomem posadzki,


- przenoszenie materiałów o maksymalnej wadze do 50 kg,
- dźwig osobowy i towarowy.

Zakres zadań

 • Przejmuje, rozmieszcza i obsługuje dokumentację z wyborów w magazynie poza siedzibą Archiwum, w tym sporządza ewidencję i przygotowuje do brakowania dokumentację z wyborów
 • Zabezpiecza materiały archiwalne w celu ich wieczystego przechowywania
 • Udostępnia materiały archiwalne w celu ich wykorzystywania w poszukiwaniach archiwalnych
 • Przejmuje materiały archiwalne w celu ich gromadzenia
 • Ewidencjonuje materiały archiwalne w celu dostępu lub poprawy dostępu do informacji
 • Sporządza pomoce ewidencyjne wyższego rzędu w celu zapewnienia podniesienia wartości informacyjnej środków ewidencyjnych
 • Utrzymuje kontakty z urzędnikami wyborczymi oraz Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego
 • Opracowuje zespoły archiwalne w celu poprawy informacji o zasobie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość prawa archiwalnego
 • znajomość podstaw archiwistyki
 • znajomość systemów kancelaryjnych stosowanych w jednostkach organizacyjnych, przepisów prawnych, spraw ustrojowych administracji rządowej, samorządowej
 • biegła znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych typu MS Windows, MS Office i sprzętów peryferyjnych
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie min. B1
 • znajomość metodyki archiwalnej
 • znajomość pracy w systemie EZD
 • dokładność i sumienność
 • znajomość Kodeksu wyborczego i rozporządzeń wykonawczych
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie