Inżynier Projektu


FORTACO Group jest wiodącym partnerem produkcji dla firm działających w obszarze inżynierii mechanicznej przemysłu ciężkiego (rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, transport materiałów, górnictwo) oraz największym w Europie uczestnikiem w tej branży. Spółka zatrudnia łącznie blisko 2300 pracowników i prowadzi działalność w Finlandii, Estonii, Polsce, na Węgrzech i Słowacji. W Polsce firma posiada dwa oddziały: we Wrocławiu i w Janowie Lubelskimi.

Inżynier Projektu
Miejsce pracy: Janów Lubelski

Zadania i obowiązki:


Twój obszar obowiązków obejmuje następujące zadania:

 

 • Koordynowanie procesu RFQ a następnie opracowanie kompletnego procesu NPI wraz harmonogramem za pomocą oprogramowania typu Project Management,
 • Nadzór i kooordynowanie wdrażanego procesu NPI na wszystkich etapach rozwoju projektu, od fazy wstępnej do rozpoczęcia produkcji seryjnej według ustalonego APQP,
 • Nadzór i koordynowanie wykonywanych zadań wszystkich członków zespołu NPI: konstruktorzy, technolodzy, produkcja, logistyka, jakość, planowanie i sprzedaż,
 • Analiza wymagań klienta, tj. dokumentacji technicznej, specyfikacji, norm oraz możliwości zakładu, tj. potrzeb inwestycyjnych, mocy produkcyjnych itp.,
 • Współpraca z klientami w zakresie zatwierdzania specyfikacji produkcji.

Oczekiwania:


Aby móc z powodzeniem realizować zadania, powinieneś posiadać:

 

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów NPI- mile widziane,
 • Umiejętność pracy z narzędziami CAD, 2D oraz 3D, np. typu AutoCAD, DraftSight,
 • Umiejętność interpretacji rysunku technicznego ogólnego,
 • Nastawienie na pracę w środowisku zmiennym, nastawionym na szybkie podejmowanie działań oraz decyzji.

Oferujemy:


W Fortaco pracujemy w międzynarodowym środowisku z nowoczesnymi narzędziami. Oferujemy korzyści, takie jak:

 

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, kursy językowe, dofinansowanie do studiów),
 • Atrakcyjne wynagrodzenie połączone z premia,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Dodatkowe ubezpieczenie NNW płatne przez pracodawcę,
 • Dopłata dla osób dojeżdżających do pracy powyżej 30 km,
 • Płatna 45-minutowa przerwa w ciągu 8 godzin pracy.
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę Fortaco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) spółki z grupy kapitałowej Pracodawcy – Fortaco Sp. z o.o.
2) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: usług kadrowo –płacowych, IT, benefitów, szkoleń, badań medycznych, ubezpieczeń
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1) do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji,
2) do 1 roku od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:
1) jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
2) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
3) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie