Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 106485

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;


- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


- praca w terenie.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania wynikające z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Zapobiega, rozpoznaje i zwalcza choroby zakaźne zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym szczególnie ASF i innych
 • Kontroluje warunki weterynaryjne i nadzoruje ich realizację przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Prowadzi nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii
 • Prowadzi obowiązującą dokumentację i sprawozdawczość związaną z realizowanymi zadaniami
 • Kontroluje pod względem merytorycznym dokumenty związane ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Certyfikuje przesyłki kierowane na rynki krajów trzecich i krajów Wspólnoty UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność sprawnej organizacji
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie