Inspektor weterynaryjny


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 97451

Warunki pracy


 • praca w zespole

 • praca w terenie

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych lub przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach

 • zagrożenie korupcją

 • budynek przy ul. Droga Męczenników Majdanka 50 nie jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających kłopoty z poruszaniem się.

Zakres zadań

 • Kontrolowanie/koordynowanie pracy PLW w zakresie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, przeprowadzanie postępowania pokontrolnego, odwoławczego, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, rozpatrywanie skarg kończących postępowanie administracyjne.
 • Koordynowanie rocznych planów pobierania próbek w ramach programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań kontrolnych zakażeń zwierząt.
 • Sporządzanie sprawozdań tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych oraz analiz dla LWLW, GLW, Urzędu Wojewódzkiego i innych instytucji w celu dostarczenia aktualnych danych z terenu woj. lubelskiego.
 • Uczestniczenie w naradach, szkoleniach, spotkaniach organizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną lub inne instytucje oraz przeprowadzanie szkoleń z zakresu zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze weterynarii
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność
 • Radzenie sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych
 • Komunikatywność
 • Prawo jazdy kategorii B
 • W przypadku lekarza weterynarii prawo wykonywania zawodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu zadań zespołu
 • obsługa komputera MS Office
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie