Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Krasnystaw
Ogłoszenie o naborze Nr 90520

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych - praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym) - kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym - budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli z zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku, sprzedaży
 • kontrola zasad GHP, GMP, HACCP w zakładach prowadzących produkcję żywnosci pochodzenia zwierzęcego
 • sporządzanie raportów, analiz na potrzeby jednostki oraz jednostek zewnętrznych, w tym jednostek nadrzędnych
 • wystawianie mandatów na naruszenia prawa weterynaryjnego w zakresie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie korespondencji oraz spraw z zakresu nadzoru
 • współudział w przeprowadzeniu innych kontroli z zakresu działania Inspekcji Weterynaryjnej
 • obsługa petentów/ klientów jednostki w zakresie sprawowanego nadzoru
 • nadzór nad załadunkiem/rozładunkiem towaru przy eksporcie/ imporcie do/z krajów trzecich
 • pobieranie próbek żywności pochodzenia zwierzęcego do badań mikrobiolgicznych i chemicznych
 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych oraz obsługa programów : CELAB, E-Klient, TRACES, RASFF

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie służby cywilnej, postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • dobra organizacja pracy
 • praca na podobnym stanowisku
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie