Praca: Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 21584

Warunki pracy

praca w urzędzie, wyjazdy służbowe w teren

Zakres zadań

 • - prowadzenie działań administracyjnych w zakresie oceny ztanu zachowania i użytkowania zabytków oraz prac i robót prowadzonych przy zabytkach nieruchomych / badania , wizytacje terenowe, kontrole /
 • opracowywanie zaleceń konserwatorskich , projektów orzeczeń administracyjnych, opinii, wniosków, wytycznych,
 • przygotowywanie projektów decyzji dotyczących zabytków nieruchomych,
 • przygotowywanie projektów i egzekucja decyzji nakładających kary pieniężne na właścicieli i posiadaczy zabytków m.in. za brak powiadomienia o uszkodzeniach, zniszczeniu zabytkow, utrudnianie dostępu do zabytku;nielegalne prowadzenie prac przyzabytku.Koordynacja działań w tym zakresie na terenie woj.lubelskiego
 • ---

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe architekt , mgr inż budownictwa w zakresie ochrony zabytków architektury i urbanistyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/inspektor-ochrony-zabytkow_1908633.html
  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie