Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 84385

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą - wykonywanie czynności inspekcyjno-orzeczniczych, praca przy komputerze, praca na wysokości pow. 3 m oraz prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B (podczas wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych)

Zakres zadań

 • prowadzenie inspekcji obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kpa
 • przygotowanie odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi
 • prowadzenie postępowań kontrolnych i administracyjnych, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • współpraca z innymi organami wyspecjalizowanymi oraz urzędami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • uprawnienia budowlane
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows), pakiet Office
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • prawo jazdy kat B - umiejętność prowadzenia samochodu
 • umiejętność pracy w zespole, uczciwość
 • rzetelność, staranność i obowiązkowość
 • wysoka kultura osobista
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność argumentowania przy podejmowaniu rozstrzygnięć
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie