Praca: Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Krasnystaw
Ogłoszenie o naborze Nr 23038

Warunki pracy

Praca w urzędzie administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera, obsługa interesantów, praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, praca w terenie związana z działalnością kontrolną, wyjazdy kontrolne samochodem służbowym, praca na II piętrze w budynku bez windy

Zakres zadań

 • Działalność kontrolna w terenie w zakresie prowadzonych postępowań
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień, odpowiedzi, wystąpień oraz innych pism w zakresie kompetencji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB)
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w organach nadzoru budowlanego bądź innych organach administracji publicznej
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie ( minimum)
 • znajomość ustawy prawo budowlane, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/inspektor-nadzoru-budowlanego_1925507.html
  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie