Elektryk Utrzymania Ruchu


FORTACO Group jest wiodącym partnerem produkcji dla firm działających w obszarze inżynierii mechanicznej przemysłu ciężkiego (rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, transport materiałów, górnictwo) oraz największym w Europie uczestnikiem w tej branży. Spółka zatrudnia łącznie blisko 2300 pracowników i prowadzi działalność w Finlandii, Estonii, Polsce, na Węgrzech i Słowacji. W Polsce firma posiada dwa oddziały: we Wrocławiu i w Janowie Lubelskimi.

 

Aktualnie do oddziału w Janowie Lubelskim poszukujemy:

Elektryk Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: woj. lubelskie
Twój zakres obowiązków obejmuje następujące zadania:
 • Naprawa maszyn i urządzeń oraz ich konserwacja,
 • Instalacja i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,
 • Kontrolowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego,
 • Organizacja i nadzorowanie przeglądów profilaktycznych i konserwacyjnych zgodnych z planem
 • Kwalifikowanie obiektów do naprawy lub kasacji oraz sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii,
 • Prowadzenie przeglądów tygodniowych, miesięcznych, rocznych urządzeń  (np. maszyn CNC, robotów spawalniczych),
 • Kalibracja urządzeń spawalniczych,
 • Przygotowanie urządzeń do odbiorów UDT,
 • Wykonywanie modernizacji instalacji elektrycznej, zgodnie z przygotowanym projektem,
 • Wykonywanie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Działu.
Żebyś mógł skutecznie realizować postawione przed Tobą zadania, potrzebujesz:
 • Wykształcenia średniego technicznego,
 • Posiadać uprawnienia SEP min. 1 kV (mile widziane kontrolne i pomiarowe),
 • Znajomości języków sterowania CNC (Heidenhain, Sinumerik),
 • Doświadczenia na stanowisku elektryk-elektronik w zakładzie produkcyjnym o podobnym profilu,
 • Uprawnień do obsługi suwnic i żurawi (stopień podstawowy + dodatkowe uprawnienia w zakresie konserwacji i napraw),
 • Dobrej organizacja pracy własnej oraz samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • Dyspozycyjności,
 • Znajomości języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
W Fortaco oferujemy korzyści takie jak:
 • Pracę w międzynarodowej firmie, zajmującej się produkcją różnego rodzaju podzespołów stalowych dla kluczowych światowych klientów z branży maszyn budowlanych, wydobywczych, rolnych, logistycznych, energetycznych i innych,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, dofinansowanie do studiów),
 • Atrakcyjne wynagrodzenie połączone z premiami,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Dopłatę dla osób dojeżdżających do pracy powyżej 30 km ,
 • Płatną 45 minutowa przerwa w ciągu 8 godzin pracy.
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę Fortaco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) spółki z grupy kapitałowej Pracodawcy – Fortaco Sp. z o.o.
2) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: usług kadrowo –płacowych, IT, benefitów, szkoleń, badań medycznych, ubezpieczeń
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1) do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji,
2) do 1 roku od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:
1) jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
2) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
3) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie