Archiwista


Archiwum Państwowe w Zamościu
Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 87281

Warunki pracy


 • stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem;

 • narażenie na kontakt z kurzem;

 • możliwość narażenia na czynniki biologiczne: bakterie, grzyby, pleśnie, pył osiadły;

 • praca na wysokościach do 3 m (dokumentacja przechowywana na regałach do wys. 3 m);

 • wysiłek fizyczny;

 • wyjazdy i wyjścia służbowe.

Zakres zadań

 • porządkuje dokumentację niearchiwalną
 • sygnuje oraz wprowadza dane do systemu ewidencyjnego
 • prowadzi ewidencję przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej
 • bierze udział w pracach przy wydzielaniu i niszczeniu dokumentacji niearchiwalnej
 • realizuje wypożyczenia i zwroty dokumentacji niearchiwalnej z magazynów oraz innych instytucji
 • sporządza sprawozdania okresowe z zakresu obsługi dokumentacji niearchiwalnej
 • uczestniczy w przejmowaniu dokumentacji niearchiwalnej
 • prowadzi prace przy wydzielaniu i niszczeniu dokumentacji niearchiwalnej
 • prowadzi obsługę dokumentacji niearchiwalnej w zakresie kwerend do celów pracowniczych wraz z przygotowaniem kopii dokumentów do poświadczenia
 • prowadzi elektroniczną bazę danych o przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej
 • gromadzi informację o aktach pracowniczych z terenu właściwości Archiwum przechowywanych w innych archiwach oraz podmiotach prowadzących komercyjną działalność z zakresu przechowalnictwa
 • w ramach czynności wspomagających oddział I przeprowadza kwerendy w materiałach archiwalnych, sporządzonych w języku polskim i rosyjskim oraz przygotowuje kopie do poświadczenia
 • rozmieszcza akta w magazynach
 • uczestniczy w ekspertyzach archiwalnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań (obsługa dokumentacji niearchiwalnej, realizacja kwerend).
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • znajomość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi pakietów biurowych
 • odporność na stres
 • umiejętność obsługi drukarki i skanera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu EZD PUW
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • kurs archiwalny I stopnia
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • dokładność
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie