Bezrobocie

Stopa bezrobocia w województwie lubelskim, w porównaniu z innymi województwami Polski, kształtuje się na średnim poziomie i jest zbliżona do stopy bezrobocia w kraju. W styczniu 2013 roku stopa bezrobocia w województwie i w Polsce wynosiła odpowiednio 14,9% i 14,2%. Najniższe bezrobocie na Lubelszczyźnie występuje w Lublinie (10,4%), w powiecie biłgorajskim (9,8%) i powiecie łęczyńskim (11,4%). Do obszarów o najwyższym odsetku osób bezrobotnych w stosunku do osób aktywnych ekonomicznie należą powiat hrubieszowski (20,5%), chełmski (20,8%) i włodawski (25,2%).Największe bezrobocie dotyka obszary wiejskie i rolnicze, na których nie istnieje żaden znaczący przemysł oraz nie ma większych zakładów pracy.bezrobocie

Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie, na koniec grudnia 2012 r. w województwie zarejestrowanych było 131,1 tys. bezrobotnych, czyli o 7,1% więcej niż w końcu roku 2011. Większość osób bezrobotnych mieszka na wsi (54,9%), a wśród osób bezrobotnych przeważają mężczyźni (50,9%).

W strukturze wiekowej osób bezrobotnych przeważają osoby między 25 a 34 rokiem życia oraz osoby młode do 25 roku życia. Najmniej liczną grupę stanowią osoby po 60 roku życia.

Jak pokazują dane, największe bezrobocie dotyka osoby z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym i zasadniczym zawodowym, a także osoby długotrwale bezrobotne oraz bez kwalifikacji zawodowych. Co więcej, według zawodów najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowią robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, następnie pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, oraz technicy i specjaliści. Najmniej liczne grupy stanowią przedstawiciele władz publicznych, urzędnicy, rolnicy, leśnicy, ogrodnicy i rybacy.

Największe szanse na rozwój zawodowy i satysfakcjonującą pracę mają osoby wykształcone, które opuszczają rodzinne miejscowości i szukają zatrudnienia w największych miastach województwa, do których należą Lublin, Chełm i Zamość. Część z bezrobotnych w poszukiwaniu pracy emigruje poza województwo lubelskie, do innych miast Polski (Warszawy, Krakowa itp.).

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *