Poniatowa jest gminą, w której rolnictwo odgrywa znaczącą rolę. Przy powierzchni całkowitej 8 416 ha, na tereny wiejskie przypada 6896 ha. Charakterystyczne dla gminy jest rozdrobnienie gospodarstw rolnych, spośród których 75 % obejmuje powierzchnię do 5 ha. Panują tutaj sprzyjające warunki do uprawy pszenicy oraz roślin pastewnych. Poniatowa słynie także z doskonałej jakości owoców miękkich: malin, porzeczek i truskawek, o relatywnie mniejszej zawartości nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Owoce mają doskonałe walory smakowe. Najważniejszym centrum handlowym i usługowym gminy jest jej największy ośrodek – Poniatowa, zamieszkała przez niespełna 10 tysięcy mieszkańców. To tutaj umiejscowione są przedsiębiorstwa handlowe, niewielkie zakłady przemysłowe i punkty usługowe zapewniające zatrudnienie dla mieszkańców miasta, praca Poniatowa.

Według udziału pracodawców w poszczególnych działach gospodarki największą grupę stanowią podmioty sektora usług- 53% i handlu- 45%. Produkcja (ok.2%) reprezentowana jest w większości przez zakłady przetwórstwa rolno- spożywczego, gdzie w sezonie zatrudnienie znajduje średnio ok. 100 osób- poza sezonem liczba pracowników jest znacznie mniejsza. Najliczniejszą (98%) grupę wśród pracodawców stanowią firmy najmniejsze, zatrudniające do 5 pracowników. Wyraźnie rolniczy charakter analizowanego terenu oraz bardzo niski – 2% wskaźnik udziału średnich przedsiębiorstw w lokalnym rynku pracy świadczy o jego słabości.


Szesnastym największym ośrodkiem miejskim województwa lubelskiego jest zamieszkały przez 17, 2 tysiące mieszkańców Międzyrzec Podlaski. Miasto leży przy północnej granicy województwa lubelskiego w powiecie bialskim u zbiegu rzek: Krzny Północnej, Krzny Południowej i Piszczki z ujściem kanału Wieprz-Krzna. Odległość Międzyrzeca Podlaskiego od granicy z Białorusią wynosi 70 km, natomiast odległość od Warszawy wynosi 135 km, a od Lublina 100 km.

Międzyrzec Podlaski to ośrodek usługowy regionu rolniczego. Rozwija się w nim przemysł rolno-spożywczy, drzewny, odzieżowy, ponadto funkcjonują zakłady przemysłu maszynowego, skórzanego oraz produkcja pędzli i szczotek. W 2012 roku udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 13%, a ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych dochodziła do 1,5 tysiąca.

Najważniejszymi branżami produkcyjnymi (wraz z reprezentującymi je największymi pracodawcami), zapewniającymi miejsca pracy dla osób mieszkających na terenie gminy Międzyrzec Podlaski są:

  • produkcja artykułów spożywczych: Sedar, Lider, Alkowin, Bagietka, Cukiernia Wójcik, PSS Społem;
  • produkcja odzieży: Odzież, Ipaco;
  • produkcja pasz i koncentratów dla rolnictwa: WIPASZ;
  • produkcja maszyn, urządzeń i narzędzi: Meprozet, Spółdzielnia Szczeciniarsko-Szczotkarska;
  • produkcja budowlana: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.;
  • transport międzynarodowy: EUROPTIR, TIRMET, ROLBUD, Międzynarodowy Transport Drogowy – Krzysztof Barczuk;
  • składy, hurtownie: TESBUD, KARPOL, DOM – Jerzy Kamiński, HUBAR, Wysokiński Sp. z o.o, praca Międzyrzec Podlaski.

Dęblin położony jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie ryckim. Geograficznie miasto leży w dolinie środkowej Wisły oraz w pradolinie Wieprza, na pograniczu Mazowsza, Podlasia i Małopolski, w regionie nazywanym Małym Mazowszem. Dęblin można zaliczyć do średnich miast województwa lubelskiego. zajmuje obszar 38,35 km2 (6,2% powierzchni powiatu), a liczba jego mieszkańców wynosi 17 976 mieszkańców (30,4% mieszkańców całego powiatu).

Stopa bezrobocia w Dęblinie od wielu lat rośnie i obecnie wynosi około 15%. Wśród bezrobotnych miasta Dęblin przeważają osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bez wykształcenia średniego, praca Dęblin.

Funkcja Dęblina od lat związana była przede wszystkim z obronnością kraju oraz z transportem kolejowym. Pozostała część gospodarki miasta pełniła z kolei funkcję uzupełniającą: handlową, usługową i oświatową. Głównymi pracodawcami w Dęblinie są jednostki budżetowe, w szczególności Wojsko Polskie oraz zakłady państwowe pracujące głównie na rzecz wojska. Zaliczają się do nich Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 (ok. 380 pracowników), Wojskowe Zakłady Inżynieryjne (ok. 360 pracowników) oraz Składnica Wojskowa Dęblin-Stawy. Ponadto, do grona większych pracodawców nie związanych z obronnością kraju należą:  AGBO (109 osób), Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (99 pracowników), szkoły gminne i przedszkola (420 etatów), Urząd Miasta (67 pracowników), Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DAREX” Dariusz Nawrotek, P.H.U.„Pierścień” – Piotr Kijek, „POLTOR” Spółka z o.o. i „KALNEX” Z. i W. Kalbarczyk Spółka Jawna. Z firm prywatnych największe znaczenie mają: Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ALLMIZ” Sp. z o.o. (66 pracowników) i Zakład Chemii Gospodarczej „SaneChem Handels” Sp. z o.o.